Carservice s.r.o.

Vitajte!

Štítkovanie pneumatík
Nový štítok EÚ na označenie pneumatík poskytuje dôležité informácie o aspektoch týkajúcich sa bezpečnosti a vplyvu pneumatiky na životné prostredie. Podobne ako energetický štítok nachádzajúci na kuchynskom zariadení, aj štítok EÚ na označenie pneumatík zjednodušuje porovnávanie pneumatík z hľadiska priľnavosti na mokrom povrchu, úspory paliva a hluku. Ďalšie informácie získate kliknutím na odkazy nižšie.
 

Úspora paliva

Meranie valivého odporu pneumatiky, ktorý má vplyv na úsporu paliva vo vašom vozidle. Hodnotí sa zaradením do kategórií A (najvyššie hodnotenie) až G (najnižšie hodnotenie).

Priľnavosť v mokrých podmienkach

Meranie brzdnej schopnosti pneumatiky na mokrých vozovkách. Priľnavosť v mokrých podmienkach je hodnotené zaradením do kategórie A (najvyššie hodnotenie) až F (najnižšie hodnotenie).

Hluk

Meranie vonkajšieho hluku vytváraného pneumatikami v decibeloch. Čierne zvukové vlny označujú triedu hluku pneumatiky, a to od jednej (tiché) do troch (hlučné).
 

Kde môžem nájsť štítok EÚ na označenie pneumatík?

Od novembra 2012 boli všetky nové pneumatiky označené nalepovacím štítkom EÚ na označenie pneumatík. Ak nemôžete nájsť štítok na pneumatike, treba sa opýtať predajcu, ktorý je povinný poskytnúť tieto informácie. Hodnotenia EÚ pre každú pneumatiku sa tiež nachádzajú na našej webovej lokalite www.goodyear.eu/sk_sk.